top of page

燈光設計

Lighting Design

恐龍展 2.0

恐龍展 2.0

追光

追光

王連晟 波動現象

王連晟 波動現象

兩廳院 聖誕點燈

兩廳院 聖誕點燈

IKEA 75周年慶

IKEA 75周年慶

劉德華演唱會

劉德華演唱會

羅懿君x樹杞林中心 藝術燈光裝置x互動遊戲

羅懿君x樹杞林中心 藝術燈光裝置x互動遊戲

王連成 x故宮 孔雀

王連成 x故宮 孔雀

FILPMATA

FILPMATA

bottom of page